Workshops WEST4WORK Midden-West-Vlaanderen [13:30-14:15] & [14:30-15:15]

13:30-14:15 – keuze uit 5 workshops:

14:30-15:15 – keuze uit 5 workshops:Workshop 1 - Duurzaam loopbaanbeleid in de digitale economie

13:30 - 14:15


Processen van digitalisering, robotisering en informatisering zullen niet alleen leiden tot een andere taakverdeling tussen mens en machine, ze kunnen ook leiden tot een veel kortere levensduur van competenties en kwalificaties. Dit vereist in een toekomstig loopbaanbeleid een gerichte investering in systemen van levenslang leren. In deze workshop zoeken we naar haalbare antwoorden op deze uitdaging.

Spreker: Prof. dr. Luc Sels, rector-elect KU Leuven

Aanbevolen voor: Bedrijven, intermediairen, opleiders, arbeidsmarktactoren

  WS_1_Luc Sels.pdf

Workshop 2 - Integratie door werk …. meer dan ooit het moment!

13:30 - 14:15


Vorig jaar werden we geconfronteerd met een sterk verhoogde instroom van vluchtelingen. Deze groep zit momenteel in de erkennings- en integratiefase. 
Grote vraag wordt dan ook... wat nu?  
In deze workshop nemen we u mee in het verhaal  van mogelijkheden en opportuniteiten om met deze doelgroep aan de slag te gaan. De huidige krapte op onze regionale arbeidsmarkt biedt meer dan ooit kansen!

Sprekers: Francisca Grootaerd, experte VDAB inwerking en inburgering & Bart Pynket, netwerkmanger openbare besturen VDAB

Aanbevolen voor: bedrijven, lokale besturen, intermediairen, geëngageerden…  

 

  WS_2_VDAB.pdf

Workshop 3 - Maak werk van werkbaar werk!

13:30 - 14:15


Wat is werkbaar werk? Hoe kan ik er concreet mee aan de slag gaan? Dit zijn zeker vragen die jij je ook al eens gesteld hebt!
Samen denken we na wat werkbaar werk precies inhoudt en gaan we op zoek naar handvaten om er mee aan de slag te gaan. Hiervoor worden de verschillende verdiepingen van Het huis van Werkvermogen en de methodiek van het lemniscaatmodel & loopbaanbegeleiding verkend. 

Sprekers: Stefanie Herpoel & Sofie Willems, Vokans

  WS_3_VOKANS.pdf

Workshop 4 - De nieuwe wetgeving re-integratie langdurig arbeidsongeschikten versus de arbeidsmarktkrapte

13:30 - 14:15


De workshop biedt niet zozeer het wettelijk kader maar wel de praktische aanpak in de bedrijven, organisaties (door Idewe) met een link naar de arbeidsmarktkrapte en een reflectie op de toepassing op het terrein van de ondersteuningsdiensten van de vakbonden na 6 maand nieuwe wetgeving.

Sprekers: Rebekka Celis, POM West-Vlaanderen, Katrien Bruyninckx, Idewe, Christ Vanneste diversiteitswerking ABVV West-Vlaanderen & Marieke Vanbeselaere, samenwerker ACV 

Aanbevolen voor: bedrijven en lokale besturen ( contractueel personeel)

 

 

  WS_4.pdf

Workshop 5 - Health4Work

13:30 - 14:15


Een gezondheidsbeleid op de werkvloer? Waarom zetten bedrijven hierop in? Hoe pakken bedrijven het op vandaag aan? Welke handvaten zijn er om bedrijven op weg te zetten? In de sessie gaan we dieper in op deze vragen. Daarnaast  maak je kennis met het project gezondheidscoaches dat er vanaf 2018 voor zal zorgen dat bedrijven ondersteuning en een financieel duwtje in de rug krijgen bij de uitwerking van een gezondheidsbeleid. Maar niets beter dan een goed parktijkvoorbeeld. Daarom hebben we Thermote en Vanhalst uitgenodigd om het concreet te maken door hun gezondheidsbeleid en acties toe te lichten.

Spreker: Stefanie Vanhoutte, Setting bedrijven Logo Midden-West-Vlaanderen

Praktijkgetuigenis: Thermote & Vanhalst (TVH)  is een wereldwijde marktleider in vervangonderdelen en accessoires voor material handling en industrial equipment, heftrucks, hoogwerkers en intern transportmaterieel. ‘Een gezonde geest in een gezond lichaam’ ligt aan de basis van elke goede en gelukkige werknemer. Daarom heeft TVH een welzijns- en gezondheidsprogramma opgesteld onder de naam ‘Nudge’. Tijdens de sessie stelt Frederik Hanssens, Safety Health & Environment Manager, van Group Thermote & Vanhalst, de krachtlijnen van hun 'Nudge' programma voor. 

Aanbevolen voor: Directies, preventieadviseurs, HR-verantwoordelijken

  WS_5_Logo MWVL.pdf

  WS_5_Praktijkgetuigenis_TVH.pdf

Workshop 6 - De energiebarometer

14:30 - 15:15


Wat geeft jou energie om er elke dag weer voor te gaan? Waardoor of waarom lopen de batterijen van je collega soms leeg? De "Energiebarometer" brengt energiegevers en energievreters op het werk in kaart. Het is een manier op in je team met de medewerkers in gesprek te gaan over het werk over wat hen boeit en verveelt. Het geeft jou als verantwoordelijke draagvlak om werk te maken van verandering. Samen ga je met je team via de "Energiebarometer" op zoek naar manieren om veerkrachtiger aan het werk te blijven.

Sprekers: Karen Sarens en Pol Despeghel (sectorconsulenten)

Aanbevolen voor: lokale besturen, ondernemingen, intermediairen

  WS_6_Diverscity.pdf

Workshop 7 - De Net Wel kandidaten

14:30 - 15:15


In deze workshop tonen we aan dat we via intensieve begeleiding op de werkvloer mensen kunnen klaarstomen voor het normaal economisch circuit. Mensen die door de interim wereld niet meer uitgenodigd worden bewijzen via werkplekleren dat ze toch klaar zijn voor de arbeidsmarkt. De toekomst voor ieder innovatief bedrijf.

Spreker: Bert Goethals, commercieel verantwoordelijke Tot Uw Dienst

Prakijkgetuigenissen: Filip Meekers & Nick Dezeure

  WS_7_De net wel kandidaten.pdf

Workshop 8 - Impact exponentiële veranderingen op werk en omgeving

14:30 - 15:15


Aan de hand van quotes en stellingen omtrent de exponentiële toekomst en zijn disrupties, gaan we samen in discussie en zoeken we naar opportuniteiten om deze toekomst vanuit social responsibility en human centered te omarmen.

Spreker: An Cosaert, expert innovatie + coördinator Exponential Academy

 

  WS_8_XA.pdf

Workshop 9 - Een diversiteitsbeleid? Da’s eDivent!

14:30 - 15:15


Kan je redelijke aanpassingen aan je baas vragen als je zware rugproblemen hebt? En een advertentie die specifiek naar jonge werknemers vraagt, mag dat wel? Je maakt kennis met eDiv; de interactieve online tool van Unia die gratis ter beschikking is. Via voorbeelden en situaties uit het leven gegrepen leer je, op eigen tempo, meer over diversiteit en wat volgens de wet discriminatie is. Je gaat ongetwijfeld naar huis met goesting om er zelf verder mee aan de slag te gaan en anderen op weg te helpen. 

Sprekers: Annick Vermeersch & Katia Hoorne, contactpuntmedewerkers UNIA

Praktijkgetuigenis: Kim De Grande, juridisch talent, vind!

Aanbevolen voor: HR, intermediairen, interimkantoren, …

  WS_9_Unia.pdf

Workshop 10 - Scoor met jouw competentiegerichte vacatures!

14:30 - 15:15


West-Vlaanderen kampt met een heuse krapte om de arbeidsmarkt. Een goede formulering die gericht is op de competenties van (toekomstige) medewerkers zorgt ervoor dat je bij het begin van jouw wervingscampagne de juiste mensen aantrekt en behoudt!

Sprekers:  Sylvie Allemeersch & Tine Maes, Kennis & Advies Menselijk Kapitaal, VOKA West-Vlaanderen

Aanbevolen voor: bedrijven

 

  WS_10_VOKA.pdf