Infomarkt WEST4WORK 2015 [13u-19u]

 

Ontdek hier welke standhouders er aanwezig waren op de infomarkt van WEST4WORK:4Werk is de federatie van alle 28 West Vlaamse maatwerkbedrijven. “Samen, sociaal, duurzaam, ondernemen” zijn onze 4 kernbegrippen!


De Academie voor de Toekomst ondersteunt de industriële sectoren in West-Vlaanderen op vlak van instroom en opleiding en zet in op slagkrachtig en werkbaar organiseren in bedrijven.


Het bestrijden van armoede en ongelijkheid door de ontwikkeling en versterking van onafhankelijke en democratische vakbonden, op basis van de beginselen van waardig werk; het bijdragen tot de uitbouw van een modern syndicalisme, waar de sociale partners een rol hebben te spelen; het informeren en bewustmaken van de ACLVB leden en hun omgeving over arbeidsgerelateerde problemen.

ACVHet ACV begeleidt zijn leden en militanten bij het zoeken van oplossingen bij problemen op vlak van werkbaar werk. Dit door ondersteuning van militanten, vorming, opmaak van materiaal, persoonlijke begeleiding…


Het sectoraal vormingscentrum Ambassador verhuisopleidingen vzw wil door middel van vormingen de competenties van de verhuizers verhogen, en de tewerkstelling (van kansengroepen) in de sector stimuleren.


Vzw Argos uit Ieper biedt vorming, (beroeps)opleiding, arbeidsbegeleiding, loopbaanbegeleiding en werkervaring. De focus ligt op kansengroepen.


CBE Open School geeft op opleidingen aan laaggeschoolde volwassenen op het vlak van taal, rekenen, computer of algemene vorming.


Job- en taalcoaching op de werkvloer, werkervaring en werkplekleren, werkinleving voor jongeren, competentieversterkende acties en trajectbegeleiding, loopbaanbegeleiding en outplacement, HR-ondersteuning voor werkgevers en arbeidsconsulenten


Diverscity is het samenwerkingsverband tussen de VVSG en de drie overheidsvakbonden ACV-Openbare Diensten, ACOD-LRB en VSOA. Diverscity bevordert en ondersteunt vernieuwende projecten rond arbeidsmarktbeleid en HRM-beleid in de sector lokale besturen.


Diversiteit is een feit. De dienst diversiteit helpt je een eigen bedrijfsgebonden diversiteitbeleid te ontwikkelen. Daartoe ondersteunen de diversiteitconsulenten de syndicale werkingen in hun diversiteitbeleid al of niet met een diversiteitplan, worden er vormingen verzorgd, brochures aangemaakt en acties georganiseerd.


EDUplus is de vormingsinstelling voor werknemers uit de groene sectoren (PC 144, 145, 145.04, 132). U kan bij EDUplus o.a. terecht voor professionele vorming, outplacementbegeleiding, ILW & EAD-beleid.


Het ESF-Agentschap investeert samen met Vlaanderen en Europa in arbeidskansen en kwaliteitsvolle loopbanen. Vernieuwende projecten worden opgezet om maatschappelijke uitdagingen op de arbeidsmarkt aan te gaan.


Flanders Synergy promoot, bevordert en initieert innovaties op vlak van arbeidsorganisatie in organisaties met het oog op meer slagvaardige organisaties (in termen van efficiëntie, flexibiliteit, kwaliteitsvolle werking, innovatief en duurzaam karakter) en een betere kwaliteit van de arbeid.


‘Generatiebril.be’ biedt organisaties enerzijds consultancy en (diversiteits)trainingen over generaties en anderzijds een website met tools die helpen om de interactie en de samenwerking tussen generaties te verbeteren. Elke generatie kijkt immers anders. Opvoeding, tijdsgeest en vroegere ervaringen kleuren de bril van waaruit iedere generatie naar het leven, werken,... kijken.


De jobconsulenten van Groep INTRO ondersteunen werkzoekenden bij de zoektocht naar een job, dit dmv vorming, begeleiding en werkplekleren. Bij aanwerving kan de werkgever rekenen op onze deskundige dienstverlening , via maatwerk en coaching streven wij naar een duurzame tewerkstelling!


Wij ondersteunen personen met een arbeidshandicap in hun zoektocht naar werk.


Hogeschool VIVES is een kenniscentrum ten dienste van organisaties, overheden en ondernemingen. VIVES wil innovatief, maatschappelijk relevant en praktijkgericht onderzoek verrichten. De hogeschool heeft zes expertiseclusters.


Benieuwd wat een mantelzorgvriendelijke ondernemingscultuur kan betekenen? Ontdek hoe je medewerkers kan ondersteunen zodat zij hun werk met zorg kunnen blijven uitvoeren.


IPV is de partner van voedingsbedrijven voor opleiding en personeelsadvies. IPV ondersteunt voedingsbedrijven in hun groei en de uitbouw van een duurzaam personeelsbeleid.


Uw HR partner met een persoonlijke en praktische aanpak bij het aanwerven en aan de slag houden van uw werknemers. Wij halen de handen uit uw haar.


Opleiding en begeleiding aan werkzoekenden uit de kansengroepen. Job- en taalcoaching voor werkenden.


Het lerend netwerk trajectbegeleiders regio Zuid-West Vlaanderen bestaat uit trajectbegeleiders van dertien verschillende OCMW’s met eigen doelstellingen en visies. Toch streven we met dit lerend netwerk na om ons als groep te positioneren en een gemeenschappelijke visie te ontwikkelen met respect voor de lokale autonomie van elk OCMW. Wij willen onze krachten bundelen en het aanbod van kwalitatieve tewerkstelling, opleiding en nazorg vergroten om zo extra kansen creëren voor de cliënten van de verschillende betrokken OCMW’s.


Bedrijven onder PC226 kunnen voor hun bedienden een beroep doen op het gratis opleidingsaanbod, een subsidiekrediet, werkzoekendenprojecten en een dienstverlening gericht op HR, opleiding, imagoverbetering, diversiteit, innovatieve arbeidsorganisatie,…


Je bent werkloos... en op zoek? Dan zit je goed bij de bijblijfconsulenten van het ABVV! Info over opleidingen, tewerkstellingsmaatregelen (Activa, Wepplus, Startbanen, IBO...) , de begeleiding van werklozen door de VDAB of de controle op werklozen door de RVA. Of kan je wat hulp en advies gebruiken bij het zoeken naar werk of bij het solliciteren?


Mentor vzw is een organisatie voor opleiding, begeleiding, oriëntering en advies voor werkzoekenden, werknemers en werkgevers. Onze doelstelling is duurzame tewerkstelling van kwetsbare groepen.


De productie en verwerking van kunststoffen is in Vlaanderen een belangrijke economische sector. Om deze koploperspositie te versterken streeft plastIQ naar een slagkrachtig beleid inzake de ontwikkeling van de competenties van toekomstige en bestaande werknemers.


Het West-Vlaams Charter Duurzaam Ondernemen is een pragmatisch hulpinstrument voor KMO’s om een duurzaamheidsbeleid te structureren, verder uit te bouwen en om een duurzaam bedrijfsimago te versterken. Dit managementsysteem en bedrijfsnetwerk is een initiatief van POM West-Vlaanderen, VOKA West-Vlaanderen en BVC.


Prevent wil mensen en organisaties op een evenwichtige en innovatieve manier laten groeien, met zorg voor het menselijk kapitaal in een gezonde en productieve werkomgeving.


RTC, de regisseur arbeidsmarkt & onderwijs: verbindt scholen, bedrijven, sectoren en alle organisaties die gelinkt zijn met techniek, technisch onderwijs en wil onder het STEM-platform zoveel mogelijk lokale acties in West-Vlaanderen bundelen.


Op de stand van VDAB (Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding) kan je terecht met al je vragen over slim en voordelig rekruteren, tewerkstellingsmaatregelen en opleidingen op maat.


Met HRwijs en Jobkanaal zet Verso, werkgeversorganisatie voor de social profit, in op het versterken van het medewerkersbeleid van socialprofitondernemingen.


VFU is een paritaire organisatie van de uitzendsector en heeft als doel de individuele en collectieve vormingsinspanningen voor uitzendkrachten te stimuleren.


Het Vlaams Instituut voor Vorming en Opleiding in de Social Profit doet heel wat voor de social-profitsector. Wij werken rond werkbaar werk, levenslang leren, diversiteit, agressiebeheersing en de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt. Kom ontdekken wat wij voor jou kunnen doen!


Voka organiseert opleidingen voor alle type medewerkers en zaakvoerders van kmo’s. Van eenmalige seminaries over LABs tot trajecten van één jaar (PLATO) dit in (inter)nationale context.


Job- en taalcoaching werkvloer, taalondersteuning, competentiebeheer, trainingen op de werkvloer, outplacement, loopbaanbegeleiding, screening.