Keynotes WEST4WORK Noord-West-Vlaanderen [13:30-14:15] & [14:30-15:15] 

 

WEST4WORK Noord-West-Vlaanderen heeft naast een aanbod van ruim 30 workshops ook een aantal topsprekers in petto. Snel inschrijven is de boodschap, want het aantal deelnemers per keynote is beperkt!

13:30-14:15 – keuze uit 3 keynotes:

14:30-15:15 – keuze uit 4 keynotes:Keynote 1 | Prof. dr. Marc De Vos (Itinera) - De toekomst van werk.

13:30 - 14:15


Marc De Vos (Itinera) schetst de grote trends die de toekomst van arbeid en arbeidsorganisatie bepalen. Hij benadrukt hoe de combinatie van menselijk talent, globalisering en technologie steeds meer centraler komen te staan. Hij ziet veel toekomst voor jobs en voor mensen in een economie waarin technologie niet alleen de mens zal vervangen maar ook zal ondersteunen. Het sociaal beleid in het algemeen zal moeten evolueren van uitkering naar investering, terwijl het personeelsbeleid steeds meer maatwerk zal moeten aankunnen.

Marc De Vos (°1970) is licentiaat en doctor in de rechten (UGent), licencié en droit social (ULB) en Master of Laws (Harvard University). Hij is de directeur van de denktank Itinera en doceert arbeidsrecht, Europees recht en inleiding tot de rechtsstaat aan de UGent, de VUB en als gastdocent aan buitenlandse universiteiten. Hij schrijft, onderwijst, spreekt en debatteert over thema’s van arbeidsrecht, Europese integratie, arbeidsmarkt, pensioenen, gezondheidszorg, vergrijzing en de welvaartsstaat, zowel nationaal als internationaal en zowel in academische, professionele als beleidskringen, evenals in de media. Zijn recentste publicaties handelen over geluk, kapitalisme, globalisering en ongelijkheid.

Deze keynote, aangeboden door de Regierol Sociale Economie regio Brugge en de Regierol Sociale Economie regio Oostende, wordt geïntroduceerd door Luc Rosseel (algemeen directeur Oesterbank):

   Onder druk van de globalisatie verloor Oesterbank, maatwerkbedrijf te Oostende, 275 arbeidsplaatsen in een korte termijn. Er werden nieuwe strategische pijlers gevormd die inspelen op de huidige vraag van de markt. De uitdaging bestaat erin deze uit te werken op maat van de doelgroep. Technologische vernieuwingen waren noodzakelijk. Innovatieve arbeidsorganisatie werd opgestart. Een team van ingenieurs, arbeidsanalisten,  ergotherapeuten en techniekers ontwikkelden unieke werkmethodieken die tot een verder groei van de tewerkstelling leiden. Oesterbank evolueerde en kreeg de erkenning van ‘factory of the future’ van de Vlaamse overheid.

                

  Keynote 1_W4W_Marc De Vos_Future of work_20171031.pdf

Keynote 2 | Prof. dr. Geert Van Hootegem (KU Leuven) - Slimmer zorgen voor morgen.

13:30 - 14:15


Geert Van Hootegem (professor arbeidsorganisatie aan de K.U. Leuven) maakt de concepten van de moderne sociotechniek toegankelijk en levert een pak inspiratie voor iedereen die met organisatievernieuwing aan de slag wil. De zorgsector is immers volop in beweging en nieuwe uitdagingen leiden tot nieuwe recepten om slimmer te gaan werken. De theorie rond Innovatieve Arbeidsorganisatie levert een schat aan ideeën en methodes om organisaties levenskrachtiger te maken en mensen te verbinden rond het primair proces en de klant.

Professor Geert Van Hootegem is gespecialiseerd in organisatie- en jobdesign, en onderzoekt de effecten ervan voor werknemer en bedrijf. De voorbije jaren werd daarbij vooral gefocust op de zorgsector. Hij is ook de oprichter van Flanders Synergy en de initiator van de beweging met betrekking tot de Innovatieve Arbeidsorganisatie en Workplace Innovation. Op 1 oktober 2017 wordt Geert Van Hootegem de nieuwe algemeen directeur van HIVA, het Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving van de KU Leuven. Hij is een arbeids- en organisatiesocioloog en is als gewoon hoogleraar verbonden aan de Faculteit Sociale Wetenschappen.

Deze keynote wordt aangeboden door Trefpunt Zorg.

 

  Keynote 2_W4W_Geert Van Hootegem_slimmer zorgen voor morgen_20171031.pdf

Keynote 3 | Dr. Luc Swinnen - Boekvoorstelling '101 antwoorden op stress en burn-out'

13:30 - 14:15


Dr. Luc Swinnen schreef samen met Dirk Coeckelbergh een boek over burn-out: '101 antwoorden op stress en burn-out'. Deze pennenvrucht is niet zomaar nog een boek over stress en burn-out. Door het Q&A-principe is het een praktische publicatie waarin al je vragen over het onderwerp eindelijk worden beantwoord. Wat zijn bijvoorbeeld de eerste signalen van een burn-out? Kun je er van te veel studeren ook een krijgen? En hoe ga je om met mensen die het maar aanstellerij vinden?

Dr. Luc Swinnen legde mee de basis voor de eerste wetgeving rond stress. Met stress heeft hij een allesomvattende relatie: hij geeft er les over, hij schreef er meerdere boeken en artikels over en hij adviseert bedrijven en particulieren. Mede daardoor is hij een gewaardeerde internationale expert. Al zijn vorige boeken werden bestsellers.

Vanaf 17:30u is Luc Swinnen aanwezig op de infomarkt van WEST4WORK. Je kan er het boek kopen en laten signeren door Luc.

 

  Keynote 3_W4W_Luc Swinnen_burn-out_20171031.pdf

Keynote 4 | Jan Denys (Randstad) - Vergrijzing en werkbaar werk.

14:30 - 15:15


Werkbaar werk is op korte tijd een toonaangevend begrip geworden in het arbeidsmarkt- en het HR-beleid. Over het belang van kwaliteit van arbeid voor mens en maatschappij bestaat op zich weinig discussie. Maar dit betekent niet dat er over de invulling van het begrip geen vragen te stellen zijn. Zo wordt het begrip werkbaar werk nogal eens beperkt tot minder werken. In deze presentatie gaat Jan Denys (Randstad) na welke rol werkbaar werk kan spelen als antwoord op de vergrijzing die ook in de zorgsector een zeer grote impact zal hebben.

Jan Denys is afgestudeerd als arbeidssocioloog aan de KULeuven in 1983. Hij was werkzaam aan het Hoger Instituut voor de Arbeid (HIVA) van 1984 tot 1999 als wetenschappelijk medewerker en project manager op het domein onderwijs en arbeidsmarkt. Sinds 1999 werkt hij voor Randstad als director corporate communication and public affairs manager en als arbeidsmarktdeskundige.

Deze keynote wordt aangeboden door Randstad.

 

  Keynote 4_W4W_Jan Denys_Vergrijzing en werkbaar werk_20171031.pdf

Keynote 5 | Patrick Verschelde (Oranjo) - De kunst van Kunst in organisaties.

14:30 - 15:15


Iets bijzonders ontstaat wanneer kunst en mensen samen komen. Kunst roept op en zet in beweging. Beelden kunnen confronterend of juist grappig zijn, maar geven steeds ruimte aan de eigen verbeelding. Kunst doet be-leven en zet ons in beweging.  Dit zijn elementen die niet alleen verlichting bieden, maar ook de energie geven om met de noodzakelijke voortdurende veranderingen in onze organisaties om te gaan.

Patrick Verschelde (Oranjo) laat u in deze keynote ervaren hoe kunst een organisatie kan ondersteunen om van uw werknemers echte mede-werkers te maken in een lerende organisatie.

Van re-actief naar creatief gedrag. Creativiteit die aanzet om de beste zorg te leveren in zovele perspectieven. Met anders kijken worden patronen en basis-illusies doorbroken en bent u samen nog meer klaar voor de toekomst. De kans wordt geboden om dit onmiddellijk in de praktijk om te zetten met een uniek kunstproject van Ann Deman.

Patrick Verschelde (Kortrijk, 1965) is Lic. Psycho-Pedagoog en behaalde naast vele andere opleidingen ook een executive MBA. Door zijn werk als HR-manager bij onder meer Barco en De Witte Lietaer en als ondernemer met zijn eigen organisatie, bouwde Patrick Verschelde de ervaring op om ondernemers professioneel te gidsen. Een ondernemer voor ondernemers. Met zijn recent project Oranjo dat hij hier op WEST4WORK lanceert, inspireert hij hen om met een hernieuwde ‘joie de vivre’ hun ondernemerschap verder uit te bouwen.

Deze keynote wordt aangeboden door ADMB.

 

  Keynote 5_W4W_Patrick Verschelde_Oranjo_20171031.pdf

Keynote 6 | Hans Maertens (Voka) - De arbeidsmarkt in de kering.

14:30 - 15:15


Digitalisering, technologisering, robotisering,.. maar ook vergrijzing, verduurzaming, verstedelijking,… of globalisering en internationalisering. Allen zullen ze de arbeidsmarkt in 2030 er anders uit laten zien. Er komt zeker en vast een kering op onze arbeidsmarkt. Het zal geen toeval zijn waarom al die woorden eindigen op -ing. Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka, legt de beweging uit.

Hans Maertens startte zijn loopbaan in de media: als journalist, en later als hoofdredacteur van De Financieel-Economische Tijd. Hij werd er later directeur en CEO. Hij werkte ook een tijd als directeur magazines van Roularta Media Group en was er ondermeer uitgever van Trends. In 2010 werd hij directeur-generaal van Voka West-Vlaanderen om nu als gedelegeerd bestuurder  Voka Vlaanderen te leiden.

Voka-paper: Meer flexibiliteit leidt tot meer jobs.

 

Keynote 7 | Ann Vermorgen (ACV) - Back to basics? Uitdagingen en basisvoorstellen voor het toekomstig arbeidsmarkt- en loopbaanbeleid in Vlaanderen.

14:30 - 15:15


Ann Vermorgen is nationaal secretaris van het ACV en momenteel tevens voorzitter van de SERV. In haar keynote zal ze ingaan op een aantal uitdagingen en basisvoorstellen voor het toekomstig arbeidsmarkt- en loopbaanbeleid in Vlaanderen. Hierbij zal ze het onder meer hebben over BASIScompetenties, BASISbaan, BASISkwaliteit (werkbaar werk), BASIS om het beleid verder op uit te bouwen, ... Kortom: Back to basics!

Ann Vermorgen startte haar loopbaan bij ACV in 1996 als vakbondsverantwoordelijke voor de Vlaamse openbare instellingen. In 2008 werd  ze door toenmalig ACV-voorzitter Luc Cortebeeck aangesproken voor de functie van nationaal secretaris en verantwoordelijke voor het Vlaams ACV. Op dit ogenblik is Ann Vermorgen ook voorzitter van de SERV, hét overlegorgaan van de Vlaamse werkgevers- en werknemersorganisaties.

 

 

  Keynote 7_W4W_Ann Vermorgen_back_to_basics_20171031.pdf