Workshops WEST4WORK Noord-West-Vlaanderen [13:30-14:15] & [14:30-15:15]

13:30-14:15 – keuze uit 17 workshops:

14:30-15:15 – keuze uit 16 workshops:Workshop 1 - ACERTA | Wendbaar en werkbaar werk in de social profit: van de theorie naar de praktijk!

13:30 - 14:15


In de social profit is meer flexibiliteit  qua arbeidsduur een must. Sedert de Wet Peeters kan u beroep doen op glijdende uurroosters, vrijwillige overuren, ,… Vanaf 1 oktober komt daarbij nog de vereenvoudiging van de deeltijdse arbeid, wat voor veel social profit organisaties een administratieve verbetering zal zijn. Wat is de impact van deze maatregelen en hoe past u uw arbeidsreglement eraan aan?

Spreker : Jurryt Prims, senior legal consultant Acerta

Aanbevolen voor: social profit

Workshop 2 - AMELIOR | Vertrouwen, kan je dat leren?

13:30 - 14:15


Vertrouwen is één van de belangrijkste voorwaarde voor het goed functioneren van teams en relaties binnen organisaties en daarbuiten. Het is de basis voor het welzijn in de organisatie. De kans is ook groter dat je vertrouwen sneller verliest dan dat je ze opnieuw opbouwt.  Maar kan je dat zomaar leren: vertrouwen geven en ontvangen? Ja, zegt Stephen M.R. Covey. Relatievertrouwen bevat ‘door iedereen aan te leren’ gedragingen die met elkaar in evenwicht moeten zijn.
In deze workshop maken we kennis met een interactieve werkvorm gebaseerd op die gedachte van Covey die je voor jezelf en in teams kan gebruiken om relatievertrouwen te ontwikkelen.
Iedereen ontvangt na afloop een kaartje met die nodige gedragingen voor relatievertrouwen.

Spreker: Marie-Noëlle De Clercq, Consultant People management & Change coach, AMELIOR

Workshop 3 - CAREJOBS.BE | Employer branded. Wat wordt er over úw organisatie verteld?

13:30 - 14:15


Elke zorg- en welzijnsorganisatie heeft anno 2017 een werkgeversmerk. Bekend of onbemind. Bewust of onbewust. Uw werkgeversmerk is tenslotte niet meer dan wat er over uw organisatie verteld wordt. Online én offline. En dat niet enkel door – potentiële – medewerkers, maar door iedereen uit uw omgeving. Hoe blijft u daarvan op de hoogte, en hoe speelt u er het best op in? U ontdekt het tijdens deze workshop.

Sprekers: Jos Borteel, HR conversation advisor en Sven Goossens, communicatieadviseur Probis / CareJobs.be

Aanbevolen voor: zorg- en welzijnsorganisaties

  Workshop 3_W4W_CareJobs_Employer branded_20171031.pdf

Workshop 4 - DIVERSCITY | Het nieuwe leren is mini

13:30 - 14:15


Diverscity ontwikkelt kant-en-klare downloadbare korte vormingen die flexibel inzetbaar zijn op de werkvloer, die tijd en geld besparen, een hoog leerrendement hebben en de teamsfeer verbeteren. Diverscity bewijst dat het mogelijk is.

Tijdens deze workshop maak je kennis met en doorleef je de methodiek van de “mini-vormingen”. Je ontdekt hoe de mini-vormingen je kunnen ondersteunen om je team te betrekken bij veranderingsprocessen of om moeilijke thema’s ter sprake te brengen.

Spreker: Hilde Hautekees, stafmedewerker vorming Diverscity

Aanbevolen voor: lokale besturen

  Workshop 4_W4W_Diverscity_Het nieuwe leren is mini_20171031.pdf

Workshop 5 - EPO2 | Wat als werken toch niet leuk was? - De paradox van de positieve psychologie in HR

13:30 - 14:15


De positieve psychologie heeft zich in HR vertaald in een aantal trends zoals talentontwikkeling, actieve jobs, participatie, zelfsturende teams, het nieuwe werken en werkbaar werk. Begrippen en theorieën waarmee werknemers het gevoel krijgen dat werk altijd leuk moet zijn, dat het perfect kan aansluiten bij hun passie en hobby, dat ze alleen nog zullen doen wat ze graag doen, dat het in perfecte afstemming kan met hun privé, …

De realiteit is echter anders. En dan dreigt er een gevaar. Als het enige wat we kennen welbehagen is, dan wordt het bijzonder moeilijk om een onbehaaglijke situatie te verdragen zoals we die onvermijdelijk zullen tegenkomen. Hiermee komen we tot een dreigende paradox in de wereld van HR.

Spreker: Nicolas Desmet, coördinator Epo2

Je kan het boek bestellen via deze link.

Workshop 6 - ESCALA | Competent omgaan met talent in zorg

13:30 - 14:15


De zorgsector wordt geconfronteerd met medewerkers die steeds bewuster met hun loopbaan bezig zijn en bepaalde verwachtingen hebben naar hun werkgever toe.
Zorgorganisaties worden vandaag geconfronteerd met heel wat uitdagingen. Deze zijn voelbaar binnen de volledige organisatiecontext, niet in het minst bij personeelsdiensten.

Dit alles vraagt om een personeelsbeleid met een aangepaste visie, bijhorende tools en methodieken. Een competentie- en talentbenadering kan niet meer ontbreken. Stevig uitgewerkte competentieprofielen vormen de rode draad doorheen heel wat HR-processen.
Maar wat dan met de talenten van de individuele medewerker? En worden de klassieke functioneringsgesprekken stilaan loopbaan- of talentgesprekken?

In deze workshop gaan we samen doorheen een aantal tendensen op dit vlak en bekijken we de haalbaarheid ervan binnen de zorgsector.

Spreker: Joke Six, consultant-trainer HR / loopbaancoach bij Escala

Aanbevolen voor: social profit

  Workshop 6_Escala_Competent omgaan met talent in zorg_20171031.pdf

Workshop 7 - ESF | ESF-ondersteuning voor bedrijven en organisaties

13:30 - 14:15


Het Europees sociaal fonds investeert in arbeidskansen en kwaliteitsvolle loopbanen. De focus ligt op opleiding, levenslang leren en vernieuwende projecten om maatschappelijke uitdagingen op de arbeidsmarkt aan te gaan. Ook uw bedrijf/organisatie kan door het ESF ondersteund worden om een aantrekkelijke werkomgeving te creëren voor uw (potentiële) werknemers.

Er zal in het bijzonder gefocust worden op de nieuwe ESF-oproepen:

Sprekers: Catherine Bonnarens en Liesbeth De Wolf, ESF

  Workshop 7_W4W_ESF_ESF-ondersteuning voor bedrijven en organisaties_20171031.pdf

Workshop 8 - HOWEST | Morele stress… een psychosociale KANS!

13:30 - 14:15


Naast werkstress en emotionele stress is ‘Morele stress bij medewerkers’ een vrij nieuw begrip dat in alle organisaties en bedrijven aanwezig is en mogelijks mee aanleiding geeft tot ziekteverzuim, uitstroom, burnout... We werken morele stress echter niet weg… maar leren wat het precies is en hoe we deze stress ombuigen tot morele veerkracht. Hoe worden we een moreel veerkrachtige organisatie?

Spreker: Veronique Hoste, Onderzoeksmedewerker Morele stress in de gezondheidszorg, HOWEST

  Workshop 8_W4W_Howest_Morele stress… een psychosociale kans_20171031.pdf

Workshop 9 - HRWIJS | HRscan maakt snelle screening van je medewerkersbeleid

13:30 - 14:15


Op een halve dag de sterktes en aandachtspunten van je medewerkersbeleid in beeld krijgen. Dat lukt met de gratis HRscan van HRwijs. Is je HR-beleid een vertaling van je organisatiedoelen? Gebeuren aanwervingen ad random of passen ze in een plan? Hoe zit het met functioneringsgesprekken, opleidingen en diversiteit?

De HRscan is een meerkeuzevragenlijst. Je vult hem in met je eigen organisatie voor ogen.  Tijdens deze workshop wisselen we kort de resultaten uit en sluiten we af met praktische tips. HRwijs kan ook gratis langskomen en de scan afnemen binnen je organisatie. Dat kan zowel met enkele leidinggevenden als in ruimer teamverband. HRwijs levert je daarna een adviesverslag op maat. Dat wordt een krachtig instrument om ook je raad van bestuur te betrekken.

Spreker: Marije Plantinga, HR-adviseur HRwijs

Aanbevolen voor: social profit

  Workshop 9_W4W_HRwijs_HRscan maakt snelle screening van je medewerkersbeleid_20171031.pdf

Workshop 10 - JOBCENTRUM | Kom Op Voor Werk

13:30 - 14:15


Steeds meer ondernemingen worden geconfronteerd met medewerkers die te maken krijgen met kanker - hetzij omdat ze zelf de diagnose kanker krijgen, hetzij als mantelzorger. U kan als werkgever een verschil maken. In samenwerking met Kom Op Tegen Kanker werkte Jobcentrum een aanbod uit waarbij organisaties zowel beleidsmatig als operationeel ondersteund worden. Hoe gaat u als werkgever om met medewerkers die geconfronteerd worden met kanker? Wat is het effect op het functioneren van uw medewerker en het team? Hoe zorgt u voor een succesvolle werkhervatting? En hoe verankert u dit in uw personeelsbeleid?

Spreker: Leen Ryckewaert, arbeidscoach bij Jobcentrum

  Workshop 10_W4W_Jobcentrum_Kom Op Voor Werk_20171031.pdf

Workshop 11 - MENTOR | Het duo werkplekleren en mentorschap

13:30 - 14:15


 • Waarom wordt meer en meer ingezet op ervaringsgericht leren?
 • Wat is werkplekleren?
 • Beoogt elke vorm van werkplekleren hetzelfde doel?
 • Hoe kunnen we de werkpleklerende hierin ondersteunen?
 • Wat is de win bij werkplekleren?

Spreker: Eva Vantomme, coach bij Mentor vzw

Workshop 12 - MESENA | Snakt u als zorgprofessional ook naar een leefbare werk-privé balans?

13:30 - 14:15


De zorgsector verandert razendsnel. U weet er ongetwijfeld alles van. Iedereen moet als een gek digitaliseren, zijn administratie op punt stellen, de steeds groter wordende papierberg de baas kunnen, telefoons beantwoorden en patiënten te woord staan. Maar het leven is meer dan werken alleen, toch?! 's Avonds en in het weekend brengt u toch ook graag quality time door met gezin en/of vrienden, maar vaak moet dit wijken omdat er nog een hoop administratie op u ligt te wachten. En het moet gezegd, zorgprofessionals zijn wetenschappers en willen doen wat ze het beste kunnen: (ver)zorgen! Herkent u zich hierin? 

Dan is Mesena uw redder in nood. Een vernieuwend, mobiel en flexibel medisch secretariaat. Mesena ’s missie? De zorgprofessional duurzaam ontzorgen!

Spreker: Nathalie van Weegen, Mesena

Aanbevolen voor: social profit

Workshop 13 - PROVIKMO | Ergonomie in de zorg

13:30 - 14:15


Fysieke belasting is aanwezig bij een groot aantal zorgtaken en heeft een belangrijk effect op de werkbaarheid. Tijdens deze sessie worden de belangrijkste ergonomische principes toegelicht. Van de bouwplannen van een zorginstelling, tot de aankoop van werkmiddelen en de zorgtaken bij de patiënt aan bed: wat gaan onze medewerkers moeten doen, op welke manier en wat zijn de gevolgen op de fysieke belasting?

Spreker: Astrid Van Severen, master in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapie en preventieadviseur ergonomie i.o. bij Provikmo heeft als allround ergonoom 4 jaar in diverse sectoren, waaronder de zorgsector, gewerkt. Specifieke risicoanalyses op gebied van fysieke belasting, uitwerken van verbetervoorstellen en het geven van trainingen zijn de belangrijkste aspecten hierbij.

Aanbevolen voor: social profit

  Workshop 13_W4W_Provikmo_Ergonomie in de Zorg_20171031.pdf

Workshop 14 - RTC WEST-VLAANDEREN | We hebben jouw bedrijf nodig om jong technisch talent te stimuleren!

13:30 - 14:15


Als bedrijf wil je uiteraard de beste werkkrachten inzetten. Maar om de pool van technisch geschoolde, degelijk gekwalificeerde medewerkers binnen de sector techniek & technologie groot genoeg te houden, zijn aantrekkelijke opleidingen nodig. Daar kun je bij helpen door: 

 • jongeren te laten proeven van de expertise en technische omgeving van je bedrijf
 • je organisatie en zijn high-tech-functies in de kijker te plaatsen
 • technologie als dé toekomst te promoten

Met deze workshop gaan wij graag in dialoog met West-Vlaamse bedrijven/organisaties die geïnspireerd willen worden en mee willen nadenken over en werken aan acties en projecten. Is dit een uitdaging waar je (mee) de schouders wilt onder zetten? Neem deel, zodat we kunnen kijken hoe we kunnen samenwerken.

Sprekers: Els Callemein, STEM-ambassadeur West-Vlaanderen, Ann Bulcaen, Coördinator RTC West-Vlaanderen, en Eva Bossuyt, Consulent RTC West-Vlaanderen

Workshop 15 - VDAB | The power of Arvastat! online arbeidsmarktstatistieken als basis voor uw lokaal werkgelegenheidsbeleid

13:30 - 14:15


Iedere overheidsorganisatie publiceert wel op één of andere manier cijfermateriaal.

Met de vernieuwde online-toepassing Arvastat bepaalt VDAB echter nieuwe normen qua gebruiksvriendelijkheid en aantrekkelijkheid waarmee een schat aan arbeidsmarktinformatie gevisualiseerd wordt. 

Hoe evolueert het aandeel laaggeschoolde werkzoekenden in mijn gemeente, en wijkt dat sterk af tegenover de omliggende gemeenten? Ontvangt VDAB in mijn regio veel vacatures voor een bepaalde sector? Zijn er in mijn gemeente bepaalde wijken met opvallend veel langdurig werkzoekenden? Via enkele muisklikken biedt Arvastat het antwoord met kaarten, tabellen en grafieken!

We voorzien voor elke deelnemer van deze workshop een computer om de mogelijkheden van Arvastat te ontdekken.

Spreker: Kris De Graef, VDAB Studiedienst

Aanbevolen voor: lokale besturen & data-lovers

  Workshop 15_W4W_VDAB_The power of Arvastat_20171031.pdf

Workshop 16 - VIVES | ‘Minder (lang) werken’ of ‘een andere manier van werken’?

13:30 - 14:15


Via een beperkte simulatiegame, ondervinden de deelnemers aan den lijve de (de)motiverende factoren van arbeid. Principes van de traditionele t.o.v. de innovatieve arbeidsorganisatie inspireren hierbij om het antwoord te vinden. Uiteindelijk blijkt de waarheid in het midden te liggen door de medewerker centraal te stellen…

Spreker: Katrien Naessens, Projectleider HRM, VIVES-EC Sociale Innovatie

  Workshop 16_W4W_VIVES_‘Minder (lang) werken’ of ‘een andere manier van werken’_20171031.pdf

Workshop 17 - VLAAMS INSTITUUT GEZOND LEVEN | Gezondheidsbeleid naar een hoger niveau tillen

13:30 - 14:15


We moeten allemaal langer werken. Een goede gezondheid is hierbij essentieel. Als werkgever kan je hier een belangrijke rol in opnemen, maar wat is nu een gezondheidsbeleid? Welke preventieve acties kan je op het werk opstarten? Hoe begin je eraan en wie kan je ondersteunen? In deze interactieve sessie krijg je een antwoord op bovenstaande vragen en verneem je meer over welke tools beschikbaar zijn om er mee aan de slag te gaan.

Spreker: Silvia Van Cauter, stafmedewerker Vlaams Instituut Gezond Leven

  Workshop 17_W4W_Vlaams Instituut Gezond Leven_Gezondheidsbeleid naar een hoger niveau tillen_20171031.pdf

Workshop 18 - BEHOLD THE TURTLE | Scrum is -hot and happening-, in de Zorg…

14:30 - 15:15


De vraag die veel werkgevers in de zorg zich stellen : Hoe kan ik concreet, haalbaar en op maat innoveren naar werkbare jobs in onze organisatie en tegelijk betere zorg bieden die betaalbaar is? Vrij snel was er de overtuiging dat door strategisch in te zetten op het verhogen van de medewerkersbetrokkenheid tegelijk het werk werkbaar en de medewerker weerbaar wordt. Het OCMW Brugge koos hiervoor in 2016  een creatieve aanpak door alle teams van hun wzc's een introductie aan te bieden in de Scrum-methode, een tool uit de Lean filosofie. Niet helemaal volgens het boekje, maar met de belangrijkste elementen uit het framework. De basisidee is : medewerkers zelf weten best welke hindernissen er op de weg liggen naar 'hun werkbaar werk' en zijn in staat om daar ook samen aan te werken. Zij voelen ook aan de lijve de link tussen werkbaar werk en welzijn van hun bewoners. Op vandaag zijn we 1 jaar verder, een jaar van leren en experimenteren, en Scrum heeft al hartverwarmende resultaten opgeleverd. Mensen van wzc Van Zuylen komen graag hun ervaringen delen over de praktische toepassing van Scrum in hun wzc, en de effecten ervan.

Sprekers: Organisatiecoach Annemie van Ooteghem van Behold the turtle die de teams begeleidde, Marijke Dobbels, directeur wzc Van Zuylen;  en Lobke Danneels & Stefanie Verhoest die voortrekkers zijn van het Scrum-project in het wzc Van Zuylen

Aanbevolen voor: social profit

  Workshop 18_W4W_Behold The Turtle_ Scrum is 'hot and happening' in de zorg_20171031.pdf

Workshop 19 - CVO MIRAS | Mensen versterken en verrijken, in hun loopbaan én in hun leven: tips en tricks

14:30 - 15:15


cvo MIRAS wil zowel zijn medewerkers als cursisten stimuleren in de zoektocht naar werkbaar werk. Centraal staat het model van Bateson (ijsberg). De medewerker/cursist leert stil te staan bij drie centrale vragen:

 • Wat wil ik? Dit is  de zoektocht naar de eigen persoon, aanwezige talenten en levensdoelen.
 • Wat vind ik? Dit is een bewust worden van eigen overtuigingen, waarden en normen.
 • Wat doe ik? Dit is een stilstaan bij aanwezige kennis, vaardigheden en concreet gedrag.

Dit reflectieproces van willen, denken en doen stimuleert de medewerker/cursist tot bewuste keuzes in het (professionele) leven en maakt hem/haar weerbaar in een complexe maatschappij. Dit bevordert het bewust kiezen voor een uitdagend werk. Zo’n werk sluit aan bij zijn/haar talenten en competenties en biedt (voldoende) ruimte voor autonomie in de uitvoer.

Spreker: Ute Coudyser, docent & interne coach, en Els Raepsaet, lid directieteam cvo MIRAS

  Workshop 19_W4W_CVO Miras_Mensen versterken en verrijken, in hun loopbaan en in hun leven_20171031.pdf

Workshop 20 - EXPONENTIAL ACADEMY | Ondernemen in een wereld in verandering. Ontdek de kansen!

14:30 - 15:15


De wereld verandert razendsnel.  Nieuwe technologieën zoals virtual reality, augmented reality, robots, drones, 3D printing, zelfrijdende wagens,… staan allemaal op de rand van een échte doorbraak.  Verdienmodellen veranderen.  Delen is het nieuwe hebben.  Een nieuwe generatie werknemers komt eraan…  Een hele uitdaging voor de bedrijven van vandaag.  Maar al deze veranderingen brengen ook heel wat kansen met zich mee! 

Wat zijn de belangrijkste veranderingen die een impact zullen hebben op onze dagelijkse manier van zaken doen?  Hoe kunnen we hier als bedrijf mee omgaan en onszelf nu al voorbereiden op een boeiende toekomst?  Want die toekomst begint vandaag!

Sprekers: Brecht Vanhecke & Eefje Hernalsteen, Exponential Academy (POM West-Vlaanderen)

  Workshop 20_W4W_Exponential Academy_Ondernemen in een wereld in verandering_20171031.pdf

Workshop 21 - INDIGO | TransitieCirkel: Jouw team staat of valt door middel van goede communicatie

14:30 - 15:15


Loopt het soms vierkant binnen het team? De TransitieCirkel biedt hierbij dé oplossing. Mensen leren hun automatische reactie uitschakelen. Aan de hand van praktische tools en ook het onmiddellijk toepassen ervaar je zelf hoe goede communicatie een positieve wending krijgt in je team. Waar voordien communicatie en bijgevolg ook samenwerking moeilijk liep, kan op heden eender welk onderwerp, opmerking of punt van kritiek besproken worden.

Spreker: Annelien Jonckheere, coördinator Indigo Koekelare

  Workshop 21_W4W_Indigo_TransitieCirkel_20171031.pdf

Workshop 22 - INFOLEARN | Leren en persoonlijke ontwikkeling in tijden van ... tijdsnood.

14:30 - 15:15


Infolearn zorgt ervoor dat er in een tijd waarin u geen moment meer te verliezen heeft, toch ruimte komt voor de professionele en persoonlijke ontwikkeling van uw medewerkers, en dit met een online leerplatform op maat van elke functie. Tijdens deze sessie gaan we graag in gesprek over de efficiënte inzet van een leerplatform, talentontwikkeling, e-learning ontwikkelen, tools voor werkplekleren etc.

Spreker: Katrien De Troyer, consultant bij Infolearn

  Workshop 22_W4W_Infolearn_Leren en persoonlijke ontwikkeling in tijden van ... tijdsnood_20171031.pdf

Workshop 23 - MARLEX ONDERNEMERSADVOCATEN| Regels rond burn-out en andere psychosociale risico’s op het werk: extra zorg of werkbaar voor de bedrijfsleider?

14:30 - 15:15


Reeds drie jaar (sinds 1 september 2014) worden Belgische werkgevers in en buiten de zorgsector, verwacht een preventiebeleid te hebben rond “psychosociale risico’s”, dat is aangepast aan de verruimde regelgeving in dat verband. Dit betekent dat u, naast het preventiebeleid rond pesten, geweld en ongewenst seksueel gedrag op het werk, voortaan ook alle “psychosociale risico’s” moet opnemen in uw preventiebeleid. Hoe zit dat juist, bent u in orde? Welke procedures kan de werknemer die kampt met een probleem volgen? Is hij beschermd tegen ontslag? Wat met de “dader”? In deze workshop gidsen wij u door het bos van de regelgeving rond psychosociale risico’s, met focus vanuit de advocatenpraktijk.

Spreker: Alexia Hoste is advocaat bij het kantoor Marlex Ondernemersadvocaten te Brugge. Zij is gespecialiseerd in sociaal recht en adviseert ondernemingen onder meer bij het toepassen van welzijnswetgeving, privacy en preventie. Zij staat u bij in geval van procedure.

Workshop 24 - PVO | -Anders organiseren- als fundament voor werkbaar werken!

14:30 - 15:15


Heeft u ze al gezien, die blinde vlek in onze organisaties? Ziet u de impact van de manier van organiseren op de werkbeleving van uzelf en uw collega's? Geeft ze u energie of kost ze u energie? In deze workshop krijgt u het antwoord op volgende vragen:

 • Waarom zouden we inzetten op anders organiseren?
 • Waarom is nadenken over autonomie ("zelfsturing") essentieel?
 • Heeft u ze al gezien, die blinde vlek? Namelijk nadenken over een aangepaste structuur.

De praktijkvoorbeelden in deze workshop komen voornamelijk uit de zorgsector.

Spreker: Joost Van Driessche, associate partner PvO – Essensys Operational Excellence

  Workshop 24_W4W_PvO_Anders organiseren als fundament voor werkbaar werken_20171031.pdf

Workshop 25 - DE PASSER | Accent op talent?! Om wie of wat draait het?

14:30 - 15:15


Gedurende deze workshop zul je autisme ‘beleven’ en word je even ‘ondergedompeld’ in de wereld van ASS (autismespectrumstoornis). Je maakt op een zeer ervaringsgerichte manier kennis met de prikkelgevoeligheid en waarneming van mensen met ASS en gaat, aan de hand van dit korte ‘bad’, nadenken over de arbeidsomstandigheden en verhoudingen op uw werkplaats.

Zetten we in op het talent van mensen? Durven we te gaan voor talent en dus ongelijkheden op personeelsvlak of voor ‘iedereen gelijk’ en dus gemiddelde medewerkers (gemiddelde prestaties)?

Spreker: Pieter De Winne, directeur De Passer

  Workshop 25_W4W_De Passer_talenten ASS en meerwaarde werkvloer_20171031.pdf

Workshop 26 - SCHOOL VAN AYURVEDA | Levenskracht op de werkvloer

14:30 - 15:15


Burn-out, bore-out, overspannenheid, angst, stress, depressie… Steeds meer werknemers worden geconfronteerd met klachten die te maken hebben met grote werkdruk. Bedrijven willen groeien en innoveren en vragen daarbij veel van hun personeel. Maar de medewerkers raken overbelast en kunnen niet meer. Hoe gaan we dit oplossen? In de klassieke westerse traditie wordt het antwoord gezocht in psychotherapie waarbij er veel gepraat wordt.

De Ayurveda kijkt naar de basis: lichaam, geest en ziel zijn één geheel en dienen ook als zodanig behandeld te worden. Om energie, enthousiasme, creativiteit en passie te voelen zal men volgens het Ayurvedisch gedachtengoed op drie verschillende niveaus moeten werken: het lichaam, emoties en gedachten, het bewustzijn.

 • Wat heeft het lichaam nodig om enthousiast naar het werk te kunnen gaan?
 • Wat hebben emotie en gedachten nodig om passie in je baan te vinden?
 • Wat heeft het bewustzijn nodig om zich te blijven voeden en geïnspireerd te blijven door dat wat je doet?

In 45 minuten tijd zal ik het je niet alleen uitleggen maar ook laten ervaren.

Spreker: Lies Ameeuw, School van Ayurveda

Workshop 27 - TALENT IN MOTION | Vastroesten, ook op het werk een groot risico

14:30 - 15:15


Onze veranderende arbeidsmarkt heeft meer nood aan andere tewerkstellingsvormen:

 • Projectsourcing als oplossing voor uw organisatie bij nood aan nieuwe expertise of extra manpower.
 • Projectsourcing als oplossing voor u als werknemer met de ambitie om het verschil te maken door een stevige rugzak aan relevante ervaring.

Spreker: Liana Roelants, Talent In Motion

Workshop 28 - T-ZORG | Jobheroriëntering in de zorg

14:30 - 15:15


Wat doe je met medewerkers die zichtbaar niet meer tevreden zijn in hun job?  Of wat met medewerkers die al even uit zijn? 
In deze workshop bekijken we alternatieve oplossingen naar heroriëntering met of zonder combinatie van een huidige job in de zorg.

Sprekers: Ellen Cornelis (coördinator t-zorg) en Fatima Amezghal (juridisch adviseur t-zorg)

Aanbevolen voor: social profit

Workshop 29 - VDAB | Het Vlaamse arbeidsmarkt- en doelgroepenbeleid in vogelvlucht.

14:30 - 15:15


Het Vlaams arbeidsmarkt- en doelgroepenbeleid werd en wordt hertekend. Rebecca Baetens (VDAB) schetst in grote lijnen wat er reeds veranderd is, momenteel aan het veranderen is en wat er wellicht nog allemaal zal veranderen.

Tijdens deze workshop zal er voornamelijk gefocust worden op Tijdelijke Werkervaring (TWE), Wijk-werken en tewerkstellingsmaatregelen (doelgroepverminderingen).

Spreker: Rebecca Baetens, Programmamanager staatshervorming VDAB

  Workshop 29_W4W_VDAB_Het Vlaamse arbeidsmarkt- en doelgroepenbeleid in vogelvlucht_doelgroepverminderingen_20171031.pdf

  Workshop 29_W4W_VDAB_Het Vlaamse arbeidsmarkt- en doelgroepenbeleid in vogelvlucht_TWE en wijk-werken_20171031.pdf

Workshop 30 - VIVES | Burn-out bij vrouwen van 45+? Het zou ook de menopauze kunnen zijn!

14:30 - 15:15


Burn-out komt steeds vaker voor.  Langer werken en meer stress draagt daar uiteraard tot bij. Maar hoort alles onder die noemer “burn-out” thuis?
Wat als bij dames 45+ de aanzet daartoe soms de menopauze is maar dat men het thema moeilijk ter sprake brengt?

In deze workshop willen we het hebben over: Wat verandert er bij de vrouw die in de menopauze komt? ; Welke signalen kondigen die menopauze aan? ; Wat te ondernemen om fit en vol kracht door de menopauze te gaan? ; Kunnen menopauzeklachten de vrouw beletten normaal te functioneren op het werk? ; Tips om het onderwerp bespreekbaar te maken op de werkvloer.

Spreker: Gerda Desmidt, menopauzeconsulent en afgestudeerd VIVES postgraduaat menopauzeconsulent

  Workshop 30_W4W_VIVES_Burn-out bij vrouwen van 45+, het zou ook de menopauze kunnen zijn_20171031.pdf

Workshop 31 - VIVO | Waardevol en werkbaar werk in de zorg

14:30 - 15:15


VIVO zet aan tot actie. We vertrekken van de gloednieuwe website waardevolwerk.be en bekijken hoe je werkbaar werk kan stimuleren in de praktijk. Samen met de andere deelnemers zoeken we uit hoe jij het verschil kan maken in jouw organisatie. 

Spreker: Laurence de Mûelenaere, projectbeheerder werkbaar werk Vivo

Aanbevolen voor: social profit

Workshop 32 - VOKANS | Lekker blijven werken!

14:30 - 15:15


Wat is werkbaar werk? Hoe kan ik er concreet mee aan de slag gaan?

Samen denken we na wat werkbaar werk precies inhoudt en staan we even stil bij de volgende items:

 • Huidig werk: Hoe goed kan ik mijn werk (blijven) uitvoeren
 •  Inzetbaarheid: Hoe blijf ik aantrekkelijk voor de arbeidsmarkt?
 •  Vitaliteit en gezondheid : Hoe blijf ik fysiek en mentaal fit?
 •  Werk en leven: Hoe past werk in mijn leven?

Dit doen we aan de hand van het ‘Lekker Blijven Werken Spel’, een handige tool om met jezelf en anderen in gesprek te gaan over de toekomst van je werk. We verkennen de mogelijkheden van zowel werknemers als werkgevers op vlak van werkbaar werk!

Sprekers: Melanie Beauprez & Amelie Ingelbrecht, Vokans

Workshop 33 - VONK | Personeelsbehoeftenplanning binnen een organisatie in verandering.

14:30 - 15:15


Veranderingen binnen een organisatie hebben vaak gevolgen voor de personeelsinzet. Denk maar aan de integratie van gemeente en OCMW, de zorgbedrijven die worden opgericht, fusies, edm. Vonk ontwikkelt een globaal aanbod om lokale besturen op weg te zetten om op een adequate manier aan personeelsbehoeftenplanning te doen.

In deze workshop maakt u kennis met de achtergronden en met de praktische toepassingen in het proces om tot een kwaliteitsvolle personeelsbehoeftenplanning te komen. Hierbij komen onder meer aan bod: de strategie van de organisatie, het organogram, de gewenste dienstverlening en het hertekenen van processen vanuit de lean filosofie. Bij het maken van de vertaalslag naar de gewenste personeelsinzet qua aantal medewerkers per dienst en hun gewenste competenties, leggen we de nadruk op de specifieke kwesties die moeten overwogen worden, wat meteen de argumentatie bij het personeelsbehoeftenplan oplevert.

Spreker: Inge Vromant, consultant strategie en organisatieontwikkeling bij apb Vonk.

Aanbevolen voor: lokale besturen

  Workshop 33_W4W_Vonk_Personeelsbehoeftenplanning binnen een organisatie in verandering_20171031.pdf