Workshops WEST4WORK Zuid-West-Vlaanderen [13:30-14:15] & [14:30-15:15]

13:30-14:15 – keuze uit 5 workshops:

14:30-15:15 – keuze uit 5 workshops:Workshop 1 - Exploratie-sessie 'Employer Branding'

13:30 - 14:15


Heel wat bedrijven en organisaties zetten vandaag reeds in op aantrekkelijke tewerkstelling, onder meer door aan ‘employer branding’ te doen. Aan de hand van een aantal cases bespreken we de trend, het belang van de strategie die erachter zit, maar ook welke uitdagingen je te wachten staan. 

Spreker: Sanja Chen, expert Agoria

Aanbevolen voor: ondernemingen, lokale besturen

  Workshop 1 Agoria Employer Branding 28 maart 2017.pdf

Workshop 2 - Krapte op de arbeidsmarkt - wat als een enclave een deel van de oplossing is?

13:30 - 14:15


Aantrekkelijke tewerkstelling betekent onder meer dat je je eigen mensen de ruimte kan geven zich bezig te houden met zinvolle taken, die vaak een meetbare toegevoegde waarde bieden voor het bedrijf. Veel organisaties ondervinden echter problemen bij het vervullen van taken die voor hun ervaren werknemers zinloos of zelfs saai lijken. Dankzij enclavewerking kan je een externe groep medewerkers uit een maatwerkbedrijf -onder eigen professionele begeleiding- deze opdrachten laten afwerken, die voor hen net heel nuttig en uitdagend zijn in hun ontwikkeling en inclusie op onze arbeidsmarkt.

Spreker: Herman Wenes, 4WERK

Praktijkgetuigenis: Jan Clyncke, voestalpine Sadef N.V. 

Aanbevolen voor: ondernemingen, lokale besturen, intermediairen

  Workshop 2 Enclave als antwoord op arbeidsmarktkrapte 28.03.2017.pdf

Workshop 3 - Level Up HR – Talentontwikkeling en knelpuntberoepen

13:30 - 14:15


‘Let’s game the world’, in de praktijk. Maak kennis met de methodieken van de Knack-games die we inzetten om, enerzijds, knelpuntberoepen beter en/of anders in te vullen en, anderzijds, talentontwikkeling in Vlaanderen meer evidence-based te laten verlopen.

Spreker: Mathias Vermeulen, Winston Wolfe

Aanbevolen voor: ondernemingen, intermediairen

  Workshop 3 LevelUpHR 28.03.2017.pdf

Workshop 4 - Innovatieve oplossing voor werkbaar werk en langer werken

13:30 - 14:15


Jobcentrum heeft een innovatieve oplossing voor uitdagingen op de arbeidsmarkt zoals krapte, werkbaar werk en langer werken. Ze baseerden zich hiervoor op succesvolle praktijken uit Nederland en Finland.

Sprekers: Femke Cappelle en Marieke Declercq, Jobcentrum

Praktijkgetuigenis: Els Vandekerckhove, GLK Grondwerken

Aanbevolen voor: ondernemingen, lokale besturen, intermediairen

  Workshop 4 Innovatieve oplossing voor werkbaar werk en langer werken 28.03.2017.pdf

Workshop 5 - De Energiebarometer

13:30 - 14:15


Wat geeft jou energie om er elke dag weer voor te gaan? Waardoor of waarom lopen de batterijen van je collega soms leeg? De "Energiebarometer" brengt energiegevers en energievreters op het werk in kaart. Het is een manier op in je team met de medewerkers in gesprek te gaan over het werk over wat hen boeit en verveelt. Het geeft jou als verantwoordelijke draagvlak om werk te maken van verandering. Samen ga je met je team via de "Energiebarometer" op zoek naar manieren om veerkrachtiger aan het werk te blijven.

Sprekers: Pol Despeghel en Karen Sarens, Diverscity

Aanbevolen voor: lokale besturen, ondernemingen, intermediairen

Beperkt aantal deelnemers!

  Workshop 5 Energiebarometer 28.03.2017.pdf

Workshop 6 - Cowboys & Angels / transformatie van de regio (doelpubliek: ondernemingen)

14:30 - 15:15


We zijn een regio van makers die denken én doen. Creativiteit, innovatie en ondernemerschap zitten in ons DNA. Maar doen we daar wel genoeg mee? In deze workshop maken we van jullie ambassadeurs van deze topregio, zodat jullie zich nog beter als aantrekkelijke werkgevers kunnen profileren.

Spreker: Stijn Debaillie, Designregio Kortrijk

Praktijkgetuigenis: deelnemer 5X5-project

Aanbevolen voor: ondernemingen

Beperkt aantal deelnemers!

  Workshop 6 Cowboys & Angels 28.03.2017.compressed.pdf

Workshop 7 - Inzetten op Talent voor de industrie

14:30 - 15:15


De ‘war for talent’ in de productiebedrijven woedt volop. Een beleid rond samenwerking met het onderwijs als onderdeel van de ‘employer branding bedrijfsstrategie’ is belangrijk om nieuwe werknemers aan te trekken. Daarnaast is het van belang om het talent in huis maximaal te ontplooien.  SBM heeft een tool ontwikkeld om werknemers op technische competenties te screenen en op basis daarvan groeipaden te bepalen voor technische medewerkers. De witte raaf is immers steeds moeilijker buitenshuis te vinden….

Sprekers: Veerle Breemeersch, Academie voor de Toekomst en Kürt Demurie, SBM

Aanbevolen voor: industriële ondernemingen en intermediairen

Link naar Prezi-presentatie.

  Workshop 7 Screening Technici SBM 28.03.2017.pdf

Workshop 8 - Grotere toegevoegde waarde met technologie en innovatie-combinaties

14:30 - 15:15


Vijf West-Vlaamse Maatwerkbedrijven zijn via een intensief Europees innovatieproject bezig om toptechnologie toe te passen in hun bedrijfs- en productiecontext. Bestaande technologieën worden in nieuwe contexten toegepast, gecombineerd en geconnecteerd. Visualisering, automatisering, cameradetectie, robotisering (Co-bot), ... garanderen kwalitatief geborgd werk door personen met een beperking en bieden perspectieven voor toepassing op reguliere werkvloeren. Eén doel: de klant toegevoegde waarde bieden!

Spreker: Tim Vannieuwenhuyse, 4WERK

Praktijkgetuigenis: Dominique Kesteloot, Waak

Aanbevolen voor: ondernemingen 

  Workshop 8 technologie en innovatie-combinaties 28.03.2017.pdf

Workshop 9 - ESF-ondersteuning voor bedrijven

14:30 - 15:15


Het Europees sociaal fonds investeert in arbeidskansen en kwaliteitsvolle loopbanen. De focus ligt op opleiding, levenslang leren en vernieuwende projecten om maatschappelijke uitdagingen op de arbeidsmarkt aan te gaan. Ook uw bedrijf kan door het ESF ondersteund worden om een aantrekkelijke werkomgeving te creëren voor uw (potentiële) werknemers.

Sprekers: Wouter Verdonck en Sofie Bogaerts, ESF

Praktijkgetuigenis: Wouter Benoit, Ghistelinck Autobedrijven

Aanbevolen voor: ondernemingen

  Workshop 9 ESF Infosessie 28.03.2017.pdf

  Workshop 9 ESF Praktijkgetuigenis Ghistelinck Autobedrijven NV.pptx

Workshop 10 - Lokaal Arbeidsmarktbeleid: van analyse tot acties

14:30 - 15:15


Arvastat ondersteunt lokale besturen bij het vormgeven van hun arbeidsmarktbeleid. Leer hoe je snel en eenvoudig statistieken over werkloosheid en vacatures op gemeenteniveau kan maken.  Voor sommige gemeenten zijn de werkloosheidsgegevens ook op wijkniveau raadpleegbaar. Aan de hand van enkele praktijkvoorbeelden gaan we vervolgens in op de rol die je als lokaal bestuur kan spelen in de uitbouw van een lokaal arbeidsmarktbeleid.

Sprekers: John Devinck en Bart Pynket, VDAB

Praktijkgetuigenis: Johan Van Hecke, projectmanager mobiele opleiding VDAB

Aanbevolen voor: lokale besturen

  Workshop 10 VDAB - uw lokale arbeidsmarkt 28.03.2017.pdf

  Workshop 10 VDAB - Arvastat 28.03.2017.pdf