Arbeidsmarktsymposium WEST4WORK Midden-West-Vlaanderen [12:45-13:15] & [15:30-16:30]

 

Duurzaam en werkbaar loopbaanbeleid

12:45 - 13:15

Deel 1 @ Huis van de Voeding

De arbeidsmarkt in 2050, de uitdagingen scherp gesteld
Prof. dr. Luc Sels, rector-elect KU Leuven en voorzitter Werkplekarchitecten

13:30 - 15:15

Workshops @ Huis van de Voeding

15:30 - 16:30

Deel 2 @ Ter Eeste

Verwelkoming
Hendrik Verkest, Voorzitter RESOC Midden-West-Vlaanderen

In woelige wateren stoomkracht vooruit? Europa aan het werk
Tom Vandenkendelaere, Lid van het Europees Parlement

Een activerend en inclusief arbeidsmarktbeleid in Europees perspectief
Marianne Thyssen, Europees commissaris voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken, Vaardigheden en Arbeidsmobiliteit 

Focus op Inclusieve Ondernemingen: uitreiking Referentiebewijs 2017
   Luc Sels, Voorzitter Sterpunt Inclusief Ondernemen 
   Fons Leroy, Gedelegeerd bestuurder, VDAB
   Henk Kindt, Voorzitter, Tot Uw Dienst – de Werkplekarchitect
en  

Slotwoord
Jean de Bethune, Gedeputeerde voor Economie, Provincie West-Vlaanderen

 

     

Onze mensen staan op een afstand van de arbeidsmarkt. Maar ver is dat niet.

Geert Grillet (4Werk) wijst op het belang en de meerwaarde van sociaal ondernemerschap.

 

     

Werkbaar werk voor iedereen!

Fons Leroy (VDAB) licht de ambities en uitdagingen van het Vlaams arbeidsmarkt- en doelgroepenbeleid (naar aanleiding van de 6de staatshervorming) toe.

 

     

Het Vlaams arbeidsmarkt- en doelgroepenbeleid in een Europees perspectief.

Frank Vandenbroucke (K.U. Leuven)

     

Slotwoord.

Jean de Bethune (Gedeputeerde voor Economie, Provincie West-Vlaanderen)

Presentatie: Bert Kruismans

 

De arbeidsmarkt in 2050, de uitdagingen scherp gesteld


Prof. dr. Luc Sels (rector-elect KU Leuven en voorzitter Werkplekarchitecten) werpt een blik in de toekomst. Hoe zou de arbeidsmarkt functioneren in 2050? Hoe moeten we het arbeidsmarktbeleid vorm geven om die verre toekomst goed gewapend tegemoet te gaan? Het zijn intrigerende, en ten gronde onbeantwoordbare vragen. Deze lezing mag dan ook niet begrepen worden als een voorspelling. De doelstelling is veeleer om enkele belangrijke evoluties op weg naar 2050 te beschrijven en mogelijke gevolgen, kansen en risico’s bloot te leggen. Daarbij beklemtonen we graag dat de arbeidsmarkt in 2050 (groten)deels zal zijn wat we er op weg naar die datum allemaal samen – lokaal, regionaal, nationaal en globaal – van maken. In de uiteenzetting wordt op drie domeinen gefocust. Het eerste is dat van de technologie en betreft de te verwachten gevolgen van de digitalisering voor arbeidsvraag, arbeidsaanbod, jobkenmerken en vereiste competenties. Het tweede domein is dat van loopbanen en arbeidsrelaties en heeft vooral betrekking op de positie van de werkende in de arbeidsmarkt van de toekomst en op de wijze waarop hij of zij (nog) verbonden zal zijn met een/één organisatie of werkgever. Het derde domein is dat van het onderwijs en van opleiding. Hier kijken we naar de vormgeving van scholen en scholing en dus indirect naar de wijze waarop leerlingen, studenten en burgers zullen leren in en voor die onzekere toekomst.

  werk.rapport_2017_01_0_Toekomstverkenningen arbeidsmarkt 2050.pdf

Verwelkoming


Hendrik Verkest (Voorzitter RESOC Midden-West-Vlaanderen) heet u van harte welkom op de WEST4WORK-editie in Roeselare.

In woelige wateren stoomkracht vooruit? Europa aan het werk.


Tom Vandenkendelaere (Europees Parlementslid) analyseert de State of the Union. Europa werkt verder maar is tegelijk op zoek naar zichzelf. De blauwdrukken voor de toekomst van Europa liggen klaar. Welke verdient onze voorkeur? Hoe zullen de electorale kaarten in Frankrijk en Duitsland de marsrichting beïnvloeden? En welke gevolgen zal dit hebben voor de daadkracht van de Unie? De aanpak van sociale dumping, de harmonisatie van de sociale zekerheid en de bouw van een sociale pijler vormen alvast een lakmoestest. Tegelijk moet Europa zich aanpassen aan een razendsnel wijzigende arbeidsmarkt. Burgers verwachten eerlijke lonen, eerlijke jobs én een deftige sociale bescherming. Hoe pakt Europa dit aan?

Een activerend en inclusief arbeidsmarktbeleid in Europees perspectief


Marianne Thyssen (Europees commissaris voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken, Vaardigheden en Arbeidsmobiliteit) belicht vanuit een Europees perspectief hoe we de nodige voorwaarden kunnen scheppen om mensen toe te laten de nieuwe opportuniteiten te benutten en zich adequaat te beschermen tegen de nieuwe risico's. De globalisering en digitalisering zijn immers voelbaar tot op de lokale arbeidsmarkten en hebben een grote impact op onze manier van werken en ondernemen. De omgang met nieuwe bedrijfsmodellen en werkpatronen vraagt een modernisering van ons onderwijs, ons arbeidsrecht en onze sociale beschermingsstelsels.

Focus op Inclusieve Ondernemingen: uitreiking Referentiebewijs 2017


Sterpunt Inclusief Ondernemen en de Werkplekarchitecten reiken Referentiebewijs 2017 uit (met Luc Sels, Voorzitter Sterpunt Inclusief Ondernemen, Fons Leroy, Gedelegeerd bestuurder VDAB en Henk Kindt, Voorzitter Tot Uw Dienst – de Werkplekarchitecten). ) Ze hebben een campagne uitgewerkt om inclusieve ondernemingen als klanten positief te verrassen in het voorjaar 2017. De coaching-organisaties, de Werkplekarchitecten zijn met hun medewerkers al jaren aan de slag met ondernemingen die kansen geven aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zij zetten met deze actie deze ondernemers figuurlijk in de bloemetjes door het uitreiken van een Referentiebewijs Inclusieve Onderneming 2017. Sterpunt wil met deze vernieuwde campagne ook de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals) van de VN promoten en zijn schouders zetten onder een brede bekendmaking ervan.

Slotwoord


Jean de Bethune (Gedeputeerde voor Economie, Provincie West-Vlaanderen)