Verslag WEST4WORK Midden-West-Vlaanderen

 

WEST4WORK te Roeselare bracht de grand cru's van de arbeidsmarkt samen

 

Het Huis van de Voeding en Ter Eeste waren de place to be in Roeselare op 26 juni voor de derde sessie van de West4Work roadshow rond ‘duurzaam en werkbaar loopbaanbeleid’. Maar liefst 240 deelnemers en een pak boeiende sprekers vonden hun weg naar de verschillende workshops en het arbeidsmarktsymposium.

Prof. dr. Luc Sels (rector-elect KU Leuven) opende het namiddagprogramma en bracht stof voor reflectie door tijdens zijn toelichting rond de toekomstverkenning arbeidsmarkt 2050 een aantal belangrijke evoluties op weg naar 2050 aan te stippen. Hoe zou de arbeidsmarkt functioneren in 2050? Hoe moeten we het arbeidsmarktbeleid vorm geven om die verre toekomst goed gewapend tegemoet te gaan? Het zijn intrigerende, en ten gronde onbeantwoordbare vragen. Daarbij beklemtoonde de rector-elect dat de arbeidsmarkt in 2050 (groten)deels zal zijn wat we er op weg naar die datum allemaal samen – lokaal, regionaal, nationaal en globaal – van maken!

Tijdens het arbeidsmarktsymposium namen diverse eloquente sprekers het woord. Europarlementslid Tom Vandenkendelaere brak een lans voor deze regio en schetste dat Europa ook in woelige tijden met stoomkracht aan het werk is. Europees commissaris Marianne Thyssen had het in haar keynote speech over een activerend en inclusief arbeidsmarktbeleid in Europees perspectief.